Dit biedt ons basisonderwijs

Het Kompas actueel

Het laatste nieuws

Uitnodiging Open Huis

Op woensdag 18 maart a.s. houden wij ons jaarlijkse Open Huis voor ouders die...

Kalender

Zomervakantie

Zomervakantie

Weer naar school

Kanjerweken

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Aanmelden TSO

Werkt u ver weg? Of redt u het om andere redenen niet om tussen de middag thuis te zijn? Meld uw zoon of dochter dan eenvoudig aan voor de tussenschoolse opvang!

Fotoalbums Basisonderwijs

  1. Voorstelling Eureka
  2. Samen leeskilometers maken in een circuit vorm.
  3. school kerk dienst 2 februari 2020
  4. kanjertraining
Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!