Dit biedt ons basisonderwijs

Het Kompas actueel

Het laatste nieuws

Scholen bezoeken in India

In het kader van internationalisering mogen juf Daniëlle en juf Sietske op bezoe...

Kalender

Cultuur: voorstelling gr. 3 en 4 Eureka

Biddag

Cultuur: voorstelling gr. 1 en 2 Biggetjesroze

Paasviering

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Aanmelden TSO

Werkt u ver weg? Of redt u het om andere redenen niet om tussen de middag thuis te zijn? Meld uw zoon of dochter dan eenvoudig aan voor de tussenschoolse opvang!

Fotoalbums Basisonderwijs

  1. school kerk dienst 2 februari 2020
  2. kanjertraining
  3. tafels oefenen
  4. sint in groep 3-4
Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!