Dit biedt ons basisonderwijs

Het Kompas actueel

Het laatste nieuws

Notulen OC/MR

Verkorte notulen OC/MR vergaderingen.

Kalender

Zomervakantie

Corso Vollenhove

Eerste schooldag

Kanjerweek

Parnassys

Via het ouderportaal kunt u meekijken naar de vorderingen van uw kind(eren).

Aanmelden TSO

Werkt u ver weg? Of redt u het om andere redenen niet om tussen de middag thuis te zijn? Meld uw zoon of dochter dan eenvoudig aan voor de tussenschoolse opvang!

Fotoalbums Basisonderwijs

  1. schoolreisje Drentsche koe
  2. schoolreisje Drentsche koe
  3. Thema Kunst
  4. Koningsspelen
Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!