Cultuureducatie

Cultuureducatie
Door eerst kennis te krijgen van je eigen cultuur en geschiedenis, goed te weten waar je zelf vandaan komt, ontwikkel je zelfvertrouwen en begrip voor andere normen, waarden en culturen. Je krijgt een breder wereldbeeld.
Daarom willen we kinderen bewust laten worden van de prachtige kansrijke omgeving in en om Vollenhove waarin ze spelen, leren en opgroeien.
Concreet betekent dit dat elk schooljaar iedere groep een voorstelling bezoekt of mee doet aan een workshop rondom cultuur en dat er keuzes zijn gemaakt uit het aanbod van het cultureel erfgoed.

Goed doel en samenwerking
Naast het cultuuraanbod van en in de eigen omgeving kijken we ook verder naar de wereld om ons heen. Het Kompas wil als christelijk kindcentrum en vanuit een goed burgerschap zorgdragen voor anderen. Daarom is er een samenwerking tussen ons Kindcentrum en Stichting Sampark.

Stichting Sampark heeft vanuit haar activiteiten in India projecten opgezet om de lokale bevolking te ondersteunen en te helpen. Zij zet zich in voor arme kinderen en jongeren in India. Dit doet zij door te zorgen voor basisonderwijs op het platteland en cursussen te geven in de sloppenwijken van New Delhi. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Sampark www.sampark.nl
Vanuit het Kompas zijn twee leerkrachten op bezoek geweest bij de scholen in India die we ondersteunen. Deze samenwerking biedt mogelijkheden naar twee kanten: we kunnen scholen daar ondersteunen, maar door uitwisseling en contact ook hier werken aan identiteit en burgerschap, Engels, internationalisering en wereldoriƫntatie.

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!