Waarom en hoe

We willen de leerlingen het cultuurmenu aanbieden zodat kinderen een breder wereldbeeld krijgen.

Het kind leert zichzelf zo beter kennen en luistert ook naar de ervaringen van anderen. Binnen een sfeer van tolerantie en acceptatie leren kinderen zo de verschillen onderling en de onderliggende kwaliteiten / talenten te herkennen. Doordat het kind eerst mag waarnemen en ervaren, wordt zijn geheugen spelenderwijs aangevuld met kennis. Daarna kan de groep eigen ervaringen en die van klasgenoten gaan ordenen en samen met de leerkracht kunnen ze die analyseren. Het onderwijsgesprek neemt hierbij een centrale rol in. xxx

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!