1-2 Rietlanden 1-2 Rietlanden

Wie zijn wij

Welkom in onze groep!

Hier leren we en mogen we fouten maken. Hier maken we plezier maar soms zit het ook tegen. Als school, meester en juf zijn we ervoor om alle kinderen zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden.

Welkom in de Rietlanden

We zijn dit jaar van start gegaan met een nauwere samenwerking tussen de peutergroep en de kleutergroep. Dat betekent dat we iedere dag een Pedagogisch medewerker in de groep hebben met een aantal peuters die bijna 4 zijn. Dit is van 9.15 uur-11.30 uur. Dit biedt instromende kinderen een soepele overgang van de peutergroep naar de kleutergroep en biedt tevens mogelijkheden om kinderen die extra input nodig hebben op het gebied van taal te begeleiden.

In een gemengde groep leren de kinderen veel van elkaar. Ook de oudere kinderen leren hier veel van. Wanneer er iets uitgelegd moet worden aan een jonger kind, geeft dit ook structuur aan het denken. Je kunt alleen uitleggen wat je zelf goed begrijpt en in stappen kunt vertellen.

Maandag, dinsdag en woensdag staat juf Mirjam voor de groep en op de donderdag en vrijdag juf Majorie. Zij vervangt juf Yvonne.

Voor onze bijbellessen gebruiken we de methode "Kind op maandag"

Met de Kanjer-training besteden we wekelijks veel aandacht aan zelfbewustzijn en respectvolle omgangsvormen. De kinderen houden van de leuke spelvormen en het verhaal van "Max en het geheime dorpje". Ook leren de kinderen spelenderwijs voor zichzelf op te komen, rekening te houden met anderen en komt samenwerken hierbij aan de orde. Coöperatieve werkvormen, zoals bijvoorbeeld" binnenkring en buitenkring", "zoek iemand die", "mix en match" komen hierbij goed van pas.

Iedere week geeft miss Elaine ons Engels. Zij doet dit op video. De leerkrachten zelf herhalen de geleerde lesstof in de week.

Op maandagmiddag gaat de groep naar gymnastiek in de Burght. Deze lessen verzorgt meester Sven.

Juf Marian geeft ons iedere dinsdagochtend muziekles.

Op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hebben we inloop en zijn we aan het spelen en werken. Op de vrijdag starten we in de kring.

We werken thematisch. Ook de rekendoelen en taaldoelen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het thema. Vaak pakken we thema's van de kleuteruniversiteit. We streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk te laten ervaren binnen het thema: Wat willen de kinderen weten? Sleutelwoorden hierbij zijn: activiteiten wereldoriëntatie: proefjes, ontdekkend en onderzoekend leren, kraak de code, aanschouwelijke werkjes, procesmatige werkjes, waarbij de eigenheid van kinderen naar boven komt.

Bij een procesmatig werkje sluiten we aan bij wat een kind al weet en breiden we zijn geheugenbibliotheek uit door zoveel mogelijk beeldmateriaal te laten zien , materialen en technieken te verkennen. Daarna gaan de kinderen vanuit eigenheid aan de slag.

Natuurlijk zijn er ook werkjes die op elkaar lijken. Kinderen kijken bij elkaar en leren zo ook. En soms hebben we een ander doel met een werkje. Dan leren de kinderen bijvoorbeeld een techniek.

Kunst en cultuur speelt ook een belangrijke rol. Allereerst krijgen we 3 activiteiten aangeboden via het "cultuurmenu Steenwijkerland” via deze site kunt u meer informatie krijgen over de betreffende activiteiten:

“My feet are made for dancing”, een dansworkshop 25-01-2022

De voorstelling “Reismus” 01-03-2022

Een portretten workshop “kijk mij eens” 16-05-2022

Een excursie naar “de Wieden” staat ook gepland: 12-04-2022

Ook op andere manieren proberen we een link naar cultuur te leggen.

De Kunstenaar Christo met zijn inpak-kunst past bij Sinterklaas

De kunstenaar Cia Guo-Qiang maakte van vuurwerk het kunstwerk "ladder naar de hemel"

Dit past zowel bij kerst als bij oud en nieuw…

Zo zijn er toch telkens weer aansluitingen te vinden met de cultuur en natuur om ons heen: kunst, erfgoed en hedendaagse ontwikkelingen.

Vriendelijke groet, Majorie en Mirjam

Leerkrachten

Media ICT Bekijk het laatste huiswerk & nieuws

Fotoalbums 1-2 Rietlanden

  1. thema kleurenmonster: verkennen van je emoties
  2. feest/ herfst: de natuur viert feest
  3. Kanjer weken aug '21
  4. thema ' worden wat je wilt'
Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!