Wie zijn wij

Hallo, wij zijn groep 5!

Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Irma Geertsema bij ons in de groep en op de donderdag en vrijdag juf Marlies Westerman. Maar omdat juf Irma nog niet op school is, krijgen we zolang les van meester Ger Brouwer.

Elke ochtend heten we iedereen welkom bij het binnenkomen in de klas en geven we elkaar de hand. Op het whiteboard staat het dagprogramma en de doelen van de les. Bij binnenkomst gaan de leerlingen eerst lekker lezen.

Met rekenen leren we alle tafelsommen, sommen tot de 1000, delen, geldsommen, digitaal klokkijken, de kalender en de lengte- en inhoudsmaten. Dit doen we aan de hand van de rekenmethodiek Math, waarin een duidelijke rol is voor het onderzoekend en ontdekkend leren, de inzet van ICT en de 21st century skills.

In groep 5 gaan we verder met de spellingsmethode Staal. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees zorgen voor optimale spellingresultaten. Staal is ook een methode die spelling en grammatica met elkaar combineert.

Staal kent naast het spellinggedeelte ook een taalgedeelte. Dit wordt thematisch ingedeeld. In elk thema wordt een sterk kennisfundament gelegd. De eerste twee weken doen de kinderen kennis op. In de derde week verwerken ze deze kennis in een eigen presentatie of publicatie. Ze gaan echt met taal aan de slag. Ze werken met bronnen, teksten en foto’s, die ze ook buiten de klas kunnen tegenkomen. Zo werken ze naar een betekenisvol eindproduct toe.

Natuur, aardrijkskunde en geschiedenis zijn nieuwe vakken in groep 5. Met de methoden Natuurzaken, Wereldzaken en
Tijdzaken wordt de kennis van de kinderen verrijkt.

Waar we naast alle leervakken ook veel aandacht aan geven is de Kanjertraining, het bevorderen van onderling vertrouwen in de groep. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig groeps- en schoolklimaat.

Juf Irma, juf Marlies en meester Ger.

Leerkrachten

Media ICT Bekijk het laatste huiswerk & nieuws

Fotoalbums Groep 5

  1. Samen leeskilometers maken in een circuit vorm.
  2. school kerk dienst 2 februari 2020
  3. circuit sinterklaas groep 3/4, 4 en 5
  4. Lezen in groep 5
Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!