Brede school Vollenhove

Brede School Vollenhove (BSV) is een samenwerkingsverband tussen de drie basisscholen nl. Kindcentrum Het Kompas, OBS De Voorpoort en KBS St. Martinusschool.

Het belangrijkste doel is dat de kinderen uit Vollenhove elkaar ontmoeten.
Samen organiseren de partijen onder de naam Brede School Vollenhove een variëteit aan activiteiten voor alle kinderen van Vollenhove op gebied van sport, gezondheid, welzijn, muziek, kunst en het maatschappelijke leven in Vollenhove.

De belangrijkste thema’s voor de BSV zijn: Gezondheid en Bewegen. Gezamenlijke activiteiten zijn hierbij: De Koningsspelen, Het Schoolvoetbaltoernooi, De Avondvierdaagse.
Gezamenlijke activiteiten op het maatschappelijk gebied zijn: Acties voor de voedselbank, Het Corso, Kinderboekenweek.

De regie over dit samenwerkingsverband van de drie basisscholen en voorschoolse faciliteiten was voorheen in handen van de Gemeente Steenwijkerland, maar sinds de subsidie is stopgezet hebben de drie directeuren dit samen opgepakt.
De Brede School Vollenhove (BSV) heeft structureel aandacht voor gezonde voeding en duurzaam voedsel voor al haar groepen. Daarnaast is er aandacht voor een gezonde omgeving. Lees hier ons beleid om kinderen gezond te houden.
De financiën en middelen om deze samenwerking te laten slagen komen voort uit middelen van de partijen zelf, zoals het delen van vaardigheden onder elkaar en inleg van een vast bedrag per schooljaar van alle partijen.

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!