Het laatste nieuws

Notulen OR/MR

Hierbij de notulen van 20 juni 2018

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!