Nieuws

Omzetting vereniging PCO Accrete naar stichting PCO Accrete


Laatst bijgewerkt op: 13 oktober 2015 09:48.

​Met groot respect voor het verleden, waarin de verengingen zijn ontstaan om met name het christelijk onderwijs te realiseren, heeft het bestuur en de toezichthouder van Accrete moeten constateren dat deze rechtsvorm niet meer passend is in deze tijd en o

Met groot respect voor het verleden, waarin de verengingen zijn ontstaan om met name het christelijk onderwijs te realiseren, heeft het bestuur en de toezichthouder van Accrete moeten constateren dat deze rechtsvorm niet meer passend is in deze tijd en ook niet meer werkbaar. Vanuit de verantwoordelijkheid om de situatie werkbaar te houden is voorgesteld om vereniging Accrete om te zetten in stichting Accrete.

Na een lange voorbereiding heeft de ledenraad tijdens afgelopen ledenraadsvergadering op 6 oktober 2015 middels een formele stemming ingestemd met het voorstel om de vereniging om te zetten in een stichting. Onder die voorwaarden dat in de nieuwe statuten vastgelegd wordt dat het merendeel van de leden van de Raad van Toezicht uit ouders bestaat en dat zij minimaal één keer in de twee jaar de oudercommissies bezoeken.
Meer informatie over dit hele proces staat op de website van Accrete. Voor vragen en informatie kunt u zich richten tot de Raad van Toezicht van Accrete.

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!