Nieuws

Ziekte, inval en herstel


Laatst bijgewerkt op: 26 februari 2016 11:31.

​In de afgelopen tijd hebben zowel teamleden als kinderen veel te maken gehad met ziekte.In sommige klassen was soms de helft van de kinderen niet aanwezig door de griep. We hopen, dat we na de voorjaarsvakantie weer met volledige groepen kunnen beginnen.

In de afgelopen tijd hebben zowel teamleden als kinderen veel te maken gehad met ziekte.In sommige klassen was soms de helft van de kinderen niet aanwezig door de griep. We hopen, dat we na de voorjaarsvakantie weer met volledige groepen kunnen beginnen.

Binnen het team zijn enkele leerkrachten nog ziek. Juf Mirjam is langdurig afwezig. Zij heeft een langere tijd van rust nodig.
Na de voorjaarsvakantie wordt zij in groep 1/ 2 b op donderdag en vrijdag voorlopig vervangen door juf Nynke van Bemmel. In groep 6/ 7 doet juf Karen v.d. Haar de vervanging op vrijdag en meester Dirk Hanson doet de andere dagen.

Juf Marlies gaat weer starten na de vakantie. Daar zijn we heel blij mee.

Juf Lisette Bussman gaat m.i.v. de vakantie met zwangerschapsverlof. Ze is enorm verwend door de kinderen met cadeautjes. Meester Matthijs Pastoor doet in groep 7/ 8 de vervanging voor haar op maandag t/ m woensdag.

Door alle ziekte zijn sommige 10 – minuten gesprekken en huisbezoeken uitgesteld. Deze worden gepland na de voorjaarsvakantie. Betreffende ouders ontvangen hiervan bericht.

In de afgelopen tijd is het steeds gelukt een invaljuf/ meester te vinden of extra inzet te vragen van het team. Ook al was dat soms een hele organisatie het is tot nu toe gelukt de lessen steeds door te laten gaan.

Bedankt voor het begrip dat iedereen heeft getoond als zaken wat anders zijn gelopen.

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!