Nieuws

Grote Rekendag 2016


Laatst bijgewerkt op: 24 maart 2016 15:55.

Woensdag 30 maart gaan wij meedoen aan de grote rekendag. Het thema is: Kijkje achter de code.

De Grote Rekendag richt zich op onderzoekend leren. De doelen waaraan gewerkt wordt tijdens deze dag dragen bij aan het onderzoekend leren.

In veel situaties hoef je niet na te denken om een probleem op te lossen, maar heb je een standaardprocedure of algoritme als passende aanpak beschikbaar om voor elkaar te krijgen wat je wilt realiseren. Bij zo’n procedure zet je een aantal stappen en wanneer je dat netjes doet, krijg je altijd het resultaat wat je wilt. Zo’n standaardprocedure of algoritme gebruiken de kinderen nogal eens als ze een rekensom aanpakken. Bij het optellen onder de 100 is ‘eerst de tienen erbij doen en daarna de enen’ een voorbeeld van zo’n procedure. Maar niet alleen bij rekenen gebruiken kinderen en ook volwassenen algoritmes. Voor kinderen is bijvoorbeeld het in elkaar zetten van een speeltje van Lego in een aangegeven volgorde een algoritme, zoals het in elkaar zetten van een Ikea-meubel aan de hand van de beschrijving, die voor volwassenen is.

Op deze dag is de code de beschrijving van het algoritme of de procedure en gaan de kinderen met deze procedure aan de slag. Ze proberen te bedenken hoe een dergelijke procedure werkt, om die vervolgens zelf te maken of te reconstrueren.

De code wordt ook gezien als schematische of symbolische informatie die refereert aan de werkelijkheid. Van de kinderen wordt gevraagd om situaties op een schematische of symbolische manier weer te geven. Het schema of de symbolische weergave vormen in die zin een manier van communiceren.

Voor elke groep zijn hier oefeningen op elk niveau.

We willen deze dag starten om 8.30u op het plein. U als ouders bent van harte uitgenodigd om bij deze start activiteit aanwezig te zijn. Duurt ongeveer een kwartier.

De rest van de dag staat in de teken van rekenen. Alle andere activiteiten, bijvoorbeeld gym, gaan niet door.

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!