Nieuws

Onderzoek continurooster gaat van start


Laatst bijgewerkt op: 29 september 2016 11:48.

De werkgroep heeft afgelopen week de ingeleverde formulieren geteld. Uitslag: School: Er zijn 126 formulieren uitgedeeld en 102 formulieren weer ingeleverd. KDV: Er zijn 26 formulieren uitgedeeld en 14 formulieren ingeleverd, alle 14 vóór onderzoek.

We hebben van school 80% van de uitgedeelde stemformulieren teruggekregen en van de 80% is meer dan 2/ 3 voor het starten van een onderzoek. Het KDV heeft de 80% niet gehaald. We hebben gemerkt, dat voor sommige ouders de vraag naar een onderzoek nog totaal niet leeft, omdat hun kind nog erg jong is en de school nog ver van hun afstaat. Aangezien van de ingeleverde formulieren alle ouders wel voor een onderzoek stemmen is dit een extra ondersteuning bij het schoolresultaat.

De werkgroep “Onderzoek naar het continurooster” gaat op basis van deze uitslag haar werkzaamheden voortzetten en zal u binnen de komende periode op de hoogte houden van haar werkzaamheden. De werkgroep gaat allereerst aan de slag met alle vragen, die ouders hebben gesteld op de formulieren.

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!