Leren op eigen niveau en in eigen tempo

Leren op eigen niveau op Kindcentrum Het Kompas
“We willen dat de kinderen zich kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen niveau. Dat ze successen ervaren in het leren”. Dat zegt Bettie van Noorloos, sinds augustus 2015 directeur van Het Kompas. “Daarom hebben we een belangrijke stap gezet, de prestaties worden voortaan niet meer alleen vergeleken met een vooraf bepaalde norm van de groep maar met de eigen, eerdere prestaties. We gaan naar een onderwijssituatie, dat de kinderen niet meer op drie niveaus werken, maar werken en leren op hun eigen niveau.

Succes
Succeservaringen zijn belangrijk voor ieder mens. Als kinderen doen wat ze kunnen en ze zetten de stapjes die passen bij hun ontwikkeling, dan leren ze meer en krijgen ze zelfvertrouwen.
Feit is dat als je kinderen meer betrekt bij hun eigen ontwikkeling en als ze zich hiervoor verantwoordelijk voelen, ze veel meer kunnen dan je aanvankelijk dacht. Betrokkenheid verhoogt de motivatie en de gedrevenheid om het doel te realiseren en het te snappen.

Digitale ondersteuning
Deze manier van werken kan door digitale ondersteuning. Omdat ieder kind nu een eigen kleine laptop heeft kunnen ze op hun eigen tempo werken doordat ze direct feedback krijgen wanneer het wel of niet goed gaat.
Voor de leerkrachten betekent dit dat ze veel minder bezig zijn met organisatorische zaken, zoals nakijken. Zo blijft er meer tijd over voor effectieve begeleiding en instructie.

Digitale rekenmethode
Na de herfstvakantie is, na het informeren van de ouders, gestart met de digitale rekenmethode ‘Math’. Math is een rekenmethodiek voor groep 1 t/m 8, gebaseerd op leerlijnen. De leerdoelen zijn gesorteerd op niveau en onderwerpen. De leerling kiest per leerdoel welke leermiddelen hem of haar helpen om de stof te beheersen.
Op de ouderavond werd terecht gevraagd of de kinderen dan niet teveel achter de laptop zitten. Dit is niet het geval omdat een belangrijk onderdeel van het rekenonderwijs het aanbieden van rekenactiviteiten is, waarbij leerlingen inzicht krijgen door praktisch onderzoek te doen en hierover samen een leergesprek te voeren. Een voorbeeld hiervan is het plukken van appels bij de boer en daarna samen appelmoes koken of het oefenen voor de Blokzijler Schuitsluisloop en het meten en schatten van tijden.
In groep 1, 2 en 3 starten de kinderen met het leren van de begrippen van rekenen zonder laptop. Zij leren door te ontdekken en te spelen in thema- en ontdekhoeken. In groep 3 wordt pas later in het jaar gestart met het werken met de laptop. In het gehele onderwijs komt meer ruimte voor het leren door ‘doen en ontdekken’ onder begeleiding van de leerkrachten in plaats van het theoretisch uitleggen van rekensommen door de leerkracht.

Rol leerkracht
Bij dit nieuwe leren blijft de leerkracht de deskundige in het kennen van de leerling. Haar rol verandert van leraar naar coach. Ook voor de leraar is het een omslag, meer loslaten en goed kijken naar hoe de leerling het oppakt en excelleert.
Bettie van Noorloos haakt wat dit betreft aan bij de visie van Einstein; “Anyone who has never made a mistake has never tried anything new”.
Een persoon, klein of groot, die nooit een fout maakt leert nooit iets nieuws. Vaak is een fout een stap naar nieuwe ontdekkingen. Het is een essentieel onderdeel van het leven. Succesvolle mensen doen niet alles altijd perfect, maar durven fouten te maken.

Kindcentrum Het Kompas biedt passend onderwijs
op de basisschool!