Identiteit

Dit is de Hebreeuwse eerste letter van de bijbel: de letter Beth. Het betekent huis. De letter lijkt ook wel op een huis. God geeft ons grond onder de voeten wat er ook gebeurt, een steuntje in de rug om met vertrouwen op weg te blijven, te ontwikkelen, te groeien, te ontstaan. En Hij geeft een dak boven het hoofd om te schuilen als het leven moeilijk is, als het stormt en regent, als je het echt niet meer ziet zitten. Het huis dat de Allerhoogste voor ons heeft gebouwd is een veilig huis. Maar het belangrijkste van dit huisje is wat er niet is, namelijk een afsluitende muur. Nee dit huisje is open aan de voorkant, open naar de toekomst toe. God houdt ons niet gevangen, maar laat ons op weg gaan in het leven. Hij wil dat we ons best doen om er samen iets moois van te maken. En als het even niet lukt mogen we schuilen bij hem en ons geborgen weten.
Dit symbool inspireert ons om zo ook samen een kindcentrum te zijn. Een plek waar kinderen zich veilig weten, maar op weg mogen naar de toekomst. Leren van fouten en altijd terug kunnen vallen op de basis die we samen vormen.

Vertrouwen
Zoals God vertrouwen in ons heeft, zo willen wij vertrouwen hebben in onszelf en in elkaar.
Wij geloven dat elk kind even waardevol is; een uniek en geliefd kind van God. Wij geloven dat wij tot groei en bloei mogen komen. Worden zoals God ons heeft bedoeld. De ene mens staat nooit los van de ander. We leren in verbinding met de ander, met de mensen om ons heen.

Waar wij voor gaan
Door ons onderwijs en onze opvang heen, leren wij onze kinderen om te ontdekken hoe prachtig en talentvol zij zijn. De liefde te zien in henzelf, in de ander, in wat er om hen heen gebeurt. Want zo laten we echt zien dat wij allemaal waardevolle en geliefde kinderen van God zijn.

Hoe doen we dat?
Wij bieden onderwijs en opvang van goede kwaliteit. Dat is voor ons vanzelfsprekend! Voor ons betekent dit dat wij ons onderwijs en de begeleiding laten aansluiten op het niveau van het kind en de mogelijkheden die het in zich heeft. Want zo doe je recht aan kinderen en ontstaat er een omgeving waarin kinderen kunnen groeien en bloeien.
In ons werken en leven laten wij ons leiden door ons geloof in God, de God van de Bijbel. Gods Woord inspireert en motiveert ons.

Waar je ons aan herkent
Wat ons bijzonder maakt, is dat we in alles wat we doen er naar streven liefdevol en doelgericht te handelen en dat wij het lef hebben om het anders te doen.

  • Liefdevol
    Wij laten onze gedachten en ons handelen leiden door de liefde: de liefde van en voor God, de liefde voor de ander en de liefde voor onszelf. Hierdoor werken we dagelijks aan een goed pedagogisch klimaat. Want: ” in een goede sfeer leer je zo veel meer!”
  • Doelgericht
    In alles wat wij doen, zijn wij gericht op ontwikkeling, de groei en bloei van kinderen en van elkaar. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vraagt van ons voortdurend kritisch te zijn op ons eigen handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij nauwkeurig de voortgang en de resultaten in de gaten.
  • Lef
  • Wij zijn pioniers. Wij hebben de moed om de dingen anders te doen, dat vraagt de toekomst van ons. Wij gaan op expeditie en durven onbekend terrein te betreden wanneer dit ons onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen ten goede komt.


Wij geloven dat elk kind even waardevol is; een uniek en geliefd kind van God. Wij geloven dat wij tot groei en bloei mogen komen. Zo heeft Gods ons bedoeld. De ene mens staat nooit los van de ander. Je leert in verbinding met de ander, met de mensen om je heen.

Waar wij voor gaan

Door ons onderwijs en onze opvang heen, leren wij onze kinderen om te ontdekken hoe prachtig en talentvol zij zijn. De liefde te zien in henzelf, in de ander, in wat er om hen heen gebeurt. Want zo laten we echt zien dat wij allemaal waardevolle en geliefde kinderen van God zijn.

Hoe we dat doen

Wij bieden onderwijs en opvang van goede kwaliteit. Dat is voor ons vanzelfsprekend!
Voor ons betekent dit dat wij ons onderwijs en de begeleiding laten aansluiten op het niveau van het kind en de mogelijkheden die het in zich heeft. Want zo doe je recht aan kinderen en ontstaat er een omgeving waarin kinderen kunnen groeien en bloeien.
In ons werken en leven laten wij ons leiden door ons geloof in God, de God van de Bijbel. Gods Woord inspireert en motiveert ons.

Waar je ons aan herkent

Wat ons bijzonder maakt, is dat we in alles wat we doen er naar streven liefdevol en doelgericht te handelen en dat wij het lef hebben om het anders te doen.

• Liefdevol
Wij laten onze gedachten en ons handelen leiden door de liefde: de liefde van en voor God, de liefde voor de ander en de liefde voor onszelf.

• Doelgericht
In alles wat wij doen, zijn wij gericht op ontwikkeling, de groei en bloei van kinderen en van elkaar. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vraagt van ons voortdurend kritisch te zijn op ons eigen handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij nauwkeurig de voortgang en de resultaten in de gaten.

• Lef
Wij zijn pioniers. Wij hebben de moed om de dingen anders te doen, dat vraagt de toekomst van ons. Wij durven onbekend terrein te betreden wanneer dit ons onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen ten goede komt.

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!