Identiteit


Elk kind toont zich in zijn eigen kleuren, zoals verwoord in het gedichtje “Kleurrijk”

Mensen hebben vele kleuren,
rood en groen en wit en blauw
en de kleuren, die jij hebt
horen ook bij jou.
En die duizend en één kleuren
reiken bijna hemelhoog,
want ze passen allemaal
in Gods grote regenboog.

Wij mogen er aan meewerken, dat deze kleuren gaan stralen en schitteren!

Om dit te bereiken organiseren we ook gebedsontmoetingen omdat wij geloven dat dat wat in Mattheus 18:10-20 staat werkt;
“Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” en in Deuteronomium 6:6-7: “Leer een kind van jongs af aan de juiste weg, en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is”.
In onze gebedsontmoetingen willen wij daarom bidden voor alle kinderen, teamleden en gezinnen van kindcentrum Het Kompas en elkaar ook stimuleren in onze rol als ouder in de geloofsgroei van onze kinderen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen!


Wij geloven dat elk kind even waardevol is; een uniek en geliefd kind van God. Wij geloven dat wij tot groei en bloei mogen komen. Zo heeft Gods ons bedoeld. De ene mens staat nooit los van de ander. Je leert in verbinding met de ander, met de mensen om je heen.

Waar wij voor gaan

Door ons onderwijs en onze opvang heen, leren wij onze kinderen om te ontdekken hoe prachtig en talentvol zij zijn. De liefde te zien in henzelf, in de ander, in wat er om hen heen gebeurt. Want zo laten we echt zien dat wij allemaal waardevolle en geliefde kinderen van God zijn.

Hoe we dat doen

Wij bieden onderwijs en opvang van goede kwaliteit. Dat is voor ons vanzelfsprekend!
Voor ons betekent dit dat wij ons onderwijs en de begeleiding laten aansluiten op het niveau van het kind en de mogelijkheden die het in zich heeft. Want zo doe je recht aan kinderen en ontstaat er een omgeving waarin kinderen kunnen groeien en bloeien.
In ons werken en leven laten wij ons leiden door ons geloof in God, de God van de Bijbel. Gods Woord inspireert en motiveert ons.

Waar je ons aan herkent

Wat ons bijzonder maakt, is dat we in alles wat we doen er naar streven liefdevol en doelgericht te handelen en dat wij het lef hebben om het anders te doen.

• Liefdevol
Wij laten onze gedachten en ons handelen leiden door de liefde: de liefde van en voor God, de liefde voor de ander en de liefde voor onszelf.

• Doelgericht
In alles wat wij doen, zijn wij gericht op ontwikkeling, de groei en bloei van kinderen en van elkaar. Dat is een grote verantwoordelijkheid en vraagt van ons voortdurend kritisch te zijn op ons eigen handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij nauwkeurig de voortgang en de resultaten in de gaten.

• Lef
Wij zijn pioniers. Wij hebben de moed om de dingen anders te doen, dat vraagt de toekomst van ons. Wij durven onbekend terrein te betreden wanneer dit ons onderwijs en de persoonlijke ontwikkeling van kinderen ten goede komt.

[tonen: willemalexander]

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!