Informatiegids

Actuele informatie over het Coronavirus


Laatst bijgewerkt op: 29 november 2021.

De bestuurders, schooldirecteuren en teams van onze scholen/kindcentra zijn blij dat de kinderen wel naar school en de kinderopvang kunnen. Tegelijkertijd zijn er ook veel vragen over hoe dit veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan worden georganiseerd i.vm. de Coronapandemie.
Bijgevoegd de meest recente richtlijnen vanuit de PO-raad en van de brancheorganisatie kinderopvang.
In deze protocollen en richtlijnen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden en in sommige gevallen moet worden. Besturen, scholen en werknemers zijn daarbij niet gehouden aan het onmogelijke.

We zijn ons ervan bewust dat de maatregelen veel invloed hebben op het onderwijs en opvang, de kinderen en ouders. Deze maatregelen zijn ingegeven door de onzekere situatie waarin we nu verkeren en wij kiezen voor veiligheid in de huidige situatie. Wij gaan ervan uit dat u hier begrip voor heeft en we vertrouwen er op dat ouders en kinderen zich weer, net zoals in de afgelopen tijd, bewust zijn van de risico’s en meewerken aan het opvolgen van de maatregelen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de directeur van uw school/kindcentra.

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid:
Website RIVM: Veelgestelde vragen en antwoorden over coronavirus voor algemeen publiek
Website Rijksoverheid kinderopvang en onderwijs: Richtlijnen en veel gestelde vragen en antwoorden
Staat uw antwoord hier niet tussen? Bel dan het team infectieziektebestrijding van GGD IJsselland via het telefoonnummer: 038 - 428 16 56 of gebruik het contactformulier.

Het landelijk informatienummer wat betreft informatie rond Corona is: 0800-1351.

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!