Het laatste nieuws

Notulen OC/MR

Hierbij de verkorte notulen van OC/MR vergadering op 8 maart 2021.

Leestips

Leestips voor kinderen

Uitnodiging Open Huis

Op woensdag 18 maart a.s. houden wij ons jaarlijkse Open Huis voor ouders die voor hun kind op zoek zijn naar een basisschool, peuteropvang, kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Kindcentrum Het Kompas biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!