Het laatste nieuws

Notulen OC/MR

Verkorte notulen OC/MR vergaderingen.

Notulen OR/MR

Hierbij de notulen van 20 juni 2018

Kindcentrum Het Kompas biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!