Het laatste nieuws

Notulen OR/MR

Hierbij de notulen van 20 juni 2018

Open dag

Op woensdag 21 maart a.s. houden wij onze jaarlijkse Open dag.

Kindcentrum Het Kompas biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!