Nieuws

Groepsindeling 2016 - 2017


Laatst bijgewerkt op: 29 juni 2016 13:03.

​In 2016/ 2017 hebben we een grote instroom van kleuters waar we heel erg blij mee zijn. Daarom starten we naast de gewone groep 1a vanaf januari 2017 een instroomgroep 1b.

Onze groepsindeling ziet er dan als volgt uit:

Instroomgroep 1b vanaf 1 januari 2017 - vacature leerkracht
Groep 1a : Juf Nynke van Bemmel en juf Mariska Timmerman
Groep 2: Juf Lisette Lankhaar en juf Yvonne de Jong
Groep 3: Juf Anja Renes en juf Petra Lok
Groep 4: Juf Irma Mulder
Groep 5/ 6: Juf Femkelien Meijer en juf Marlies Westerman
Groep 6/ 7: Meester Dirk Hanson en juf Lisette Bussman
Groep 8: Juf Daniëlle Visser en juf Lisette Bussman

Plusklas bovenbouw: Juf Hetty van der Poel
Plusklas onderbouw: Juf Chantal v.d. Veen.

Onderwijsassistenten: Juf Annette Oosterhoff en juf Anita Nijhuis.
Intern begeleider: Karen v.d. Haar

Adm. Medewerkster: Hanneke Lassche
Conciërge: Tjeerd – Willem de Jong
ICT: Martine Reverda

Directeur: Bettie van Noorloos

(Juf Sietske de Jong en juf Mirjam de Jonge zullen na hun ziekteverlof de leerkrachten worden van groep 1a)

Alle ouders hebben vandaag per mail een brief gehad met verdere informatie over de indeling van de groepen voor volgend schooljaar.

Kindcentrum Het Kompas biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!