Nieuws

Kerk-school-gezinsdienst


Laatst bijgewerkt op: 5 februari 2018 14:59.

Op 4 februari werd de jaarlijkse kerk-school-gezinsdienst gehouden.

It takes a village to raise a child”, is een Afrikaans gezegde waarmee bedoeld wordt dat bij het opvoeden en leren van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken zijn.
Het is de hele gemeenschap die ertoe doet: ouders, vrienden, ouders van vrienden, docenten, kerk, opa’s, oma’s, familie, sportclubs, kinderopvang,…
Allemaal hebben ze invloed op de ontwikkeling van kinderen. Elk kind heeft zo’n gemeenschap nodig om te kunnen groeien. Samen vormen zij een plek waar kinderen veilig kunnen opgroeien en groot worden. Heel Veno is nodig!

Kindcentrum Het Kompas biedt doorlopende leerlijnen
op de kinderopvang!