Het laatste nieuws

Notulen OC/MR

Verkorte notulen OC/MR vergaderingen.

Uitnodiging gebedsontmoeting

Dit jaar willen wij starten met de gebedsgroep in een nieuwe vorm. Wij kijken hiernaar uit en willen alle ouders van het kindcentrum van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!