Nieuws

Executieve functies


Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2017 09:42.

Juf Anja en juf Lisette hebben in de afgelopen periode de cursus “de Kleine Kapitein” afgerond, die gericht is op het ontwikkelen van executieve functies bij kinderen en het belang van deze functies in het proces van ‘leren leren’.

Zij hebben ons als onderwijsteam op de studiemiddag van 11 januari aan de hand van cursusmateriaal, filmpjes en praktijkervaringen verteld welke waarde deze cursus heeft voor ons onderwijs.

Wat zijn executieve functies en waarom zijn deze functies zo belangrijk?
Executieve functies zijn vaardigheden, die gericht zijn op ‘zelfsturing’ en inzicht geven in eigen handelen. Voorbeelden:

* Impulsbeheersing: het vermogen om na te denken voor je iets doet en kunnen wachten.
* Emotie – regulatie: controle hebben over je eigen emoties en je eigen gedrag, zodat je gedrag het afmaken van opdrachten en taken niet in de weg staat.
* Taakinitiatie: het vermogen om direct een taak te beginnen.
* Doelgericht gedrag: het vermogen om een doel te formuleren en deze ook te realiseren.
* Time management: de vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd je hebt en hoe je de tijd goed kunt gebruiken.

Andere vaardigheden zijn: ontwikkelen van werkgeheugen en deze goed gebruiken, je aandacht ergens bij kunnen houden en volhouden, kunnen plannen en prioriteiten stellen, kunnen organiseren, flexibel zijn en kunnen reflecteren.

Het is belangrijk om al van jongs af aan aandacht te besteden aan de ontwikkeling van deze functies, zodat kinderen leren “als kleine kapiteins” zelf het roer in handen te nemen en richting te geven aan wat ze doen. We noemen dat het vermogen tot zelfsturing.

Jonge kinderen leren door SPEL. Wij hebben in de kleutergroepen en groep 3 veel spellen gekocht, die gericht zijn op deze functies. Met spellen oefenen de kinderen het leren plannen, samenwerken, omgaan met uitgestelde aandacht, emoties te reguleren enz. Het spelen van een spel vinden kinderen prachtig en werkt dus motiverend.

Wat is de relatie tussen executieve functies en het werken vanuit de visie van Exova en het werken met Math?
Kinderen werken al met weektaken en kunnen hierin kiezen. Dat betekent dat ze hun werkzaamheden door de week moeten gaan plannen. Binnen het rekenprogramma Math gaan ze onder begeleiding van de leerkracht steeds meer zelf een planning maken van doelen en hierbij een werkplanning maken. Soms moeten ze werk alleen doen, soms samen en soms met de hele groep. Kinderen krijgen steeds meer ruimte om zelf sturing te geven aan hun rekenwerk. Daarom aandacht voor de ontwikkeling van executieve functies en dan niet alleen in de onderbouw, maar ook in de bovenbouw.

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!