Nieuws

20 fietsen voor kinderen uit India om naar school te gaan


Laatst bijgewerkt op: 9 februari 2017 11:33.

Afgelopen zondag hadden we een mooie schoolkerkdienst met het thema 'ga voor goud!'

We hebben €700,- opgehaald voor stichting Sampark ( www.sampark.nl ).
De Diaconie heeft hier € 300,- aan toegevoegd, dus we komen op een bedrag uit van
€ 1000, - en dat zijn dat zijn 20 fietsen voor de kinderen van groep 8 om naar het VO te kunnen gaan op het Indiase platteland!
We bedanken iedereen voor de gulle giften en ook de diaconie voor hun bijdrage.

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!