Nieuws

Open Huis


Laatst bijgewerkt op: 8 maart 2019 06:37.

Welkom op ons Open Huis

Op woensdag 20 maart a.s. hebben wij ons jaarlijkse Open Huis. U bent dan van harte welkom om te komen kijken in ons Kindcentrum.

Van 9.00 tot 12.00 uur hebben wij “Open morgen” voor ouders van kinderen met belangstelling voor ons KDV/BSO, peuteropvang en basisschool. Er is dan gelegenheid om in de groepen 1 t/m 8 de lessen bij te wonen tussen 9.00 en 12.00 uur.
Van 18.30 tot 20.30 uur heeft u de gelegenheid om in ons Kindcentrum te kijken en informatie in te winnen.

Op alle genoemde tijden zijn leerkrachten, pedagogisch werkers en leden van Oudercommissie en Medezeggenschapsraad aanwezig om uw vragen te beantwoorden en u rond te leiden. Ook is er mogelijkheid om zowel ‘s morgens als ’s avonds nieuwe leerlingen in te schrijven.

Als u ons Kindcentrum al kent, kunt u van de gelegenheid gebruik maken om, met uw kind, te komen kijken en hem/haar eventueel aan te melden.

Graag tot ziens op 20 maart.


Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!