Het laatste nieuws

Uitnodiging gebedsontmoeting

Dit jaar willen wij starten met de gebedsgroep in een nieuwe vorm. Wij kijken hiernaar uit en willen alle ouders van het kindcentrum van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

Notulen OR/MR

Hierbij de notulen van 20 juni 2018

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!