Het laatste nieuws

Opening Kinderboekenweek

De kinderboekenweek is gestart met een gezamenlijke opening waar een “opa en oma” een kijkje kwamen nemen in hun oude school. Wat een veranderingen bij vroeger!

Onderzoek continurooster gaat van start

De werkgroep heeft afgelopen week de ingeleverde formulieren geteld. Uitslag: School: Er zijn 126 formulieren uitgedeeld en 102 formulieren weer ingeleverd. KDV: Er zijn 26 formulieren uitgedeeld en 14 formulieren ingeleverd, alle 14 vóór onderzoek.

Cultuurprogramma 2016-2017

Door eerst kennis te krijgen van je eigen cultuur en geschiedenis, goed te weten waar je zelf vandaan komt, ontwikkel je zelfvertrouwen en begrip voor andere normen, waarden en culturen.

Musical groep 8

Op dinsdag 12 juli 2016 brengt groep 8 van Kindcentrum "Het Kompas" in "De Burght" een feestelijk programma met de musical:

Groepsindeling 2016 - 2017

‚ÄčIn 2016/ 2017 hebben we een grote instroom van kleuters waar we heel erg blij mee zijn. Daarom starten we naast de gewone groep 1a vanaf januari 2017 een instroomgroep 1b.

Kindcentrum Het Kompas biedt basisonderwijs en kinderopvang onder één dak!